Na czym polega obróbka plastyczna metalu?

Metal jest powszechnie wykorzystywanym materiałem do budowy i tworzenia wielu różnych produktów. We współczesnym przemyśle jest wszechobecny i nic nie zwiastuje obniżenia jego popularności. Ceniony przede wszystkim za wytrzymałość oraz wysoką podatność na różnego rodzaju modelowanie. Na obróbkę plastyczną metalu składa się m.in. kucie z użyciem młota, tłoczenie, ciągnięcie czy też zginanie, w czym pomaga krawędziarka.

Co nazywamy metalami?

prasa hydraulicznaMetale są substancjami odznaczającymi się dobrym przewodnictwem cieplnym i elektrycznym. Ich cechami są: charakterystyczny połysk, duża wytrzymałość mechaniczna, a także plastyczność. Większość pierwiastków w układzie okresowym to właśnie metale. Możemy je podzielić na metale ziem alkalicznych, alkaliczne, przejściowe oraz ziem rzadkich. W przyrodzie występują najczęściej w postaci rud, a nieco rzadziej jako pierwiastki rodzime. W zależności od stopu znajdują wykorzystanie w różnych gałęziach przemysłu: stal (konstrukcje budynków, tory kolejowe, podwozia samochodów), aluminium (puszki, opakowania), brąz (wyroby hutnicze, biżuteria), mosiądz (okucia do mebli, instrumenty muzyczne), żeliwo (grzejniki, rury kanalizacyjne).

Obróbka plastyczna metalu

Wiedząc, co charakteryzuje metal, można zastanowić się, jakie są rodzaje jego obróbki plastycznej. Grupy technologiczne procesów modyfikacji plastycznej możemy podzielić między innymi na walcowanie, ciągnienie, kucie, tłoczenie, gięcie. Udział i zróżnicowanie maszyn biorących udział w modyfikacji tego materiału jest spora. Są to między innymi: ciągarki, giętarki, walcarki, prasy krawędziowe, a także zwijarki.

Walcowanie

Jest to zgniatanie materiału przeznaczonego do obróbki pomiędzy obracającymi się walcami, tarczami, rolkami lub przesuwającymi się szczękami. Walcowanie wykonuje się na odpowiednich maszynach zwanych walcarkami. Metody walcowania możemy podzielić ze względu na temperaturę - na gorąco, na ciepło i na zimno.

Ciągnienie

prasa krawędziowaCiągnienie jest procesem technologicznym, polegającym na formowaniu drutu lub pręta. Odbywa się poprzez przeciąganie materiału takiego jak krajki, walcówki albo prasówki przez otwór ciągadła. Pole przekroju otworu ciągadła jest mniejsze niż pole przekroju poprzecznego przeciąganego materiału. W wyniku tego procesu następuje zmniejszenie wielkości średnicy obrabianego metalu i jego wydłużenie. Może też nastąpić zmiana kształtu przekroju.

Kucie

Kucie jest procesem metalurgicznym polegającym na odkształcaniu metali na zimno lub gorąco. Następuje za pomocą uderzenia lub nacisku narzędzi na kuty materiał. Rozróżnia się między innymi kucie ze względu na zastosowaną maszynę: kowalskie (ręczne), młotowanie, prasowanie, na kuźniarkach oraz kowarkach.

Tłoczenie

Tłoczenie to proces wykonywany głównie na zimno, stosowany do rozdzielania, kształtowania, a także łączenia np. blach, płyt czy folii. Urządzenia wspomagające pracę to między innymi tłoczniki. Wykorzystywana jest także prasa hydrauliczna lub mechaniczna.

Gięcie

Jest to rodzaj obróbki materiału, którego celem jest zmiana krzywizny danego przedmiotu. Jeżeli w wyniku procesu otrzymuje się przedmiot wykrzywiony - mówimy o gięciu, a jeżeli prosty - mówimy o prostowaniu. Urządzeniem wspomagającym tę czynność jest prasa krawędziowa.

Materiał, jakim jest metal, towarzyszył ludziom od odległej przeszłości, bo już od epoki brązu. Spowodowane to było między innymi dzięki plastyczności oraz wytrzymałości tego surowca. Do dnia dzisiejszego wykorzystywana jest pokaźna ilość różnych stopów metalu, o których zostało wspomniane w niniejszym tekście. Niektóre są ulepszane, aby miały bardziej uwydatnione cechy. Dzięki coraz to nowym odkryciom naukowym sama obróbka metalu też jest na coraz wyższym poziomie, a odkrywanie nowych modyfikacji i stopów metalu, pozwala na lepsze wykorzystanie tego surowca.