W skrócie o... seria robotów FANUC M-710iC

SERIA ROBOTÓW M-710iC

 

 

Innowacyjna seria lekkich robo­tów cechujących się nadgarstkiem o wąskim przekroju, sztywnym ra­mieniem
i niewielkim zapotrzebo­waniem na powierzchnię hali pro­dukcyjnej. Duże prędkości osiowe w połączeniu
z uniwersalnością wy­nikającą z sześciu osi sprawiają, że są to idealne roboty do obsługi różno­rodnych przedmiotów, w szczególności tych najbardziej nieporęcznych.

 

GŁÓWNE CECHY ROBOTÓW SERII M-710iC szczególnie istotne w aplikacjach depaletyzacji, paletyzacji
 i przenoszenia detali:

 

·         roboty bardzo szybkie

·         posiadają wyjątkowo duży zasięg, co umożliwia im „sięganie” do góry i za siebie

·         duży udźwig

·         niezrównana wydajność

·         wysoka sztywność mechaniczna

·         do pracy w trudnych środowiskach (ochrona IP67)

·         mała liczba części mechanicznych gwarantująca długą żywot­ność i maksymalne wydłużenie czasu pomiędzy potencjalny­mi awariami

·          elastyczna pozycja montażu - do sufitu lub na podłożu, co umożliwia uzyskanie łatwiejszego dostępu i maksymalnego zakresu roboczego

 

 

M-710iC/45M to wielozadaniowy robot przemysłowy o szerokim zakresie ruchu

 

Główne cechy:

·         liczba osi - 6

·         udźwig - 45 kg

·         zasięg - 2606 mm

·         powtarzalność ± 0.06

·         Pełna ochrona klasy IP67 - Ochrona nadgarstka i korpusu robota przed wodą i kurzem w niekorzystnych warunkach

·         Udoskonalona oś J6 - Zwiększona dopuszczalna bezwładność obciążenia w osi J6 — 20 kgm2 oraz prędkość osi — 360 deg/s

 

 

Nowa, lżejsza konstrukcja zapewnia dużo szybsze ruchy oraz bardzo duży obszar pracy robota. Robot może pracować zarówno w tradycyjnej pozycji (montowany do podłoża), jak również w pozycji odwró­conej. Dzięki kompaktowej budowie, wszystkie silniki są przykryte a prze­wody ukryte w korpusie robota, co daje możliwość zastosowania robota w róż­norodnym i wymagającym środowisku. Dużą zaletą tego robota FANUC jest funkcja Line tracking, która pozwala na synchronizowanie ruchów robota z przenośnikiem, dzięki czemu robot ma dokładną informację o poło­żeniu detali przemieszczających się na obsługiwanej linii. Pozwala mu to na śle­dzenie przedmiotów poruszających się na linii i przez to przyspieszenie operacji odbierania i paletyzowania produktów. Dzięki jego niezawodnej pracy następuje optymalizacja działania całego stanowi­ska.