Oferowane maszyny są urządzeniami wprowadzonymi do obrotu na rynek Polski przez naszą firmę.

Oferując maszyny z rynku wtórnego przekazujemy Klientom rzetelne informacje na temat stanu technicznego maszyn oparte na naszej wiedzy i weryfikowane przez nasz Dział Serwisu, w razie zainteresowania możemy udokumentować historię serwisową maszyny.

Maszyny używane objęte są gwarancją rozruchową oraz usługą uruchomienia i szkolenia personelu – szczegółowe dane w odniesieniu do każdej z oferowanych maszyn opisane są w szczegółowej ofercie ze specyfikacją wysyłanej w odpowiedzi na zapytanie.

Wszystkie produkty