ITCube CRM

Dbając o najwyższy standard obsługi Klienta, firma EKOMET podjęła decyzję o wdrożeniu systemu ITCube CRM (https://itcube.pl/modul-crm). Dzięki tej aplikacji firma usprawni zarządzanie relacjami z aktualnymi i potencjalnymi klientami. Gromadzona historia działań firmy z kontrahentami – w tym historia przedstawionych ofert na lasery Fiber, prasy krawędziowe, nożyce gilotynowe, przecinarki taśmowe i inne maszyny, umożliwi przeprowadzanie wielokierunkowych analiz i lepsze dopasowanie oferty do zgłaszanych potrzeb.

 

W firmie Ekomet został wdrożony podstawowy moduł - CRM. Pozwala on na realizację wszystkich procesów biznesowych związanych z ewidencjonowaniem danych dotyczących kontrahentów oraz historii kontaktów z nimi, prowadzeniem centralnej bazy danych dokumentów a także kartoteki produktów tj.: laser Fiber, prasa krawędziowa, nożyce gilotynowe, przecinarka taśmowa oraz pozostałych maszyn jak i wykonanych transakcji. System wspiera także zarządzanie zadaniami w firmie.

 

Dodatkowo wdrożony moduł Serwis służy serwisantom do zarządzania gwarancjami wystawionymi do sprzedanych urządzeń oraz analizie wykonywanych na nich napraw i przeglądów ( https://itcube.pl/crm-serwis).

 

Dzięki modułowi Mail użytkownicy mogą od teraz wysyłać korespondencję elektroniczną bezpośrednio z systemu CRM oraz archiwizować e-maile wymieniane z kontrahentami.

 

Dzięki zaangażowaniu firmy Ekomet oraz ITCube Software instalacja, wdrożenie i szkolenie użytkowników odbyły się bez niepożądanych opóźnień i problemów.

 

„ITCube CRM umożliwia nam łatwe zarządzanie informacjami o naszych kontrahentach i osobach kontaktowych. Dzięki możliwości dostępu do systemu spoza firmy handlowcy zawsze mają pod ręką najpotrzebniejsze informacje o kontrahencie, do którego się udają na spotkanie. Integracja z systemem handlowym ułatwia wymianę informacji o kontrahentach, produktach i zamówieniach pomiędzy dwoma systemami” - podkreśla Pani Beata Kłusek - Dyrektor ds. Handlowych w firmie Ekomet.