Ekomet Sp. z o.o.

EKOMET Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wierzbowa 5/41, 61-853 Poznań

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto / Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  

NIP: 7831819999, REGON: 386345292, KRS: 0000847027

Kapitał zakładowy 5 000,00 PLN